82 millioner til Kollektivknutepunktet

foto
Korsegata er ikke noen god bygate, den ble planlagt som en 80-talls innfartsveg tvers gjennom sentrum, sier prosjektledere for det nye knutepunktet, Jannike Amdam Helland og Jøran Mentzoni Eilertsen. Foto: Karin Rykkje