Lørdag stoppet en utagerende, lettkledd og blodig mann trafikken i Ålesund. Sunnmørsposten skrev at mannen ble pågrepet og lagt i bakken av politiet. Operasjonsleder hos politiet avviste og fastholdt gjennom dagen at politiet ikke hadde pågrepet noen og heller ikke hadde lagt noen i bakken under hendelsen.

Senere fikk Sunnmørsposten tilgang til videoer som viste at mannen ble lagt i bakken av politiet etter et basketak. Mannen ble bevisstløs og døde kort tid senere.

– Nå har vi gjennomgått lydloggen med samtalene som har foregått. Blant annet til Sunnmørsposten. Det operasjonsleder har formidlet til oss, er ikke det samme som kommer fram i lydloggen. I lydloggen kommer det fram det dere har beskrevet. Operasjonsleder legger seg langflat og har gjort en feil her. Dette er på ingen måte slik håndtering vi ønsker fra våre operasjonsledere. Vi ønsker en åpen og ærlig dialog med journalister, sier Mikalsen.

– Jeg vil presisere én ting. Dette skulle aldri vært sagt, legger han til.

Vet at mannen blir lagt i bakken

Mikalsen sikter da til at både operative mannskaper ute og publikum som ser hendelsen, vet at vedkommende blir lagt i bakken.

– Det er også operasjonslederen vel vitende om. Og skal du ha kontroll på en person, er du nødt til å legge folk i bakken, også for medisinsk hjelp. Han legger seg langflat når han ser hvordan dette er håndtert og framstår.

– Hvorfor gjentar dere dette, og avviser at han er lagt i bakken, gjennom hele dagen?

– Vår operasjonsleder har sagt at han ikke skjønner at han har sagt akkurat det der. Han beklager at han har sagt det. Det har ikke vært det han har ment, men åpenbart har sagt. Dette vil vi følge opp internt. Dette er ikke slik vi ønsker å framstå, og det framstår svært uheldig for oss. Vi er opptatt av god tillit i samfunnet, og jobber på best mulige måte for å få til det. Dette er ikke måten det skal gjøres på, sier lederen for operasjonssentralen.

– Ingen måte noe å skjule

– Forstår du at politiet kan ha etterlatt et inntrykk av at dere har noe å skjule?

– Jeg forstår dette kan oppfattes slik. Det har på ingen måte vært noe for oss å skjule. Alle som har vært ute, og vært involvert, påpeker at det ikke har vært noe å skjule. Det er bare å beklage framstillingen vår operasjonsleder har gjort. Slik skal vi ikke ha det, det må vi jobbe internt med.

– Dere starter selv etterforskning av dødsfallet. Tilflyter all informasjon om hendelsen etterforskningsledelsen når operativ ledelse hele lørdag benekter å ha lagt mannen i bakken?

– Ja, alle var kjent med det som foregikk. Kort tid etter hendelsen hvor de operative var har de beskrevet alt i rapporter. Også dette som er framlagt på videoene dere har. Det kom fram sjøl om vår operasjonsleder her åpenbart har uttalt seg feil.

– Kan publikum stole på at politiet ikke holder tilbake vesentlig informasjon fra hendelser når dere selv er involvert?

– Vi er veldig opptatt av at vi skal være åpen og transparent. Og det skal publikum føle seg trygg på. Denne saken følger vi opp internt, det er som sagt ikke slik vi ønsker å framstå.

Sunnmørsposten har forelagt denne saka for den aktuelle operasjonslederen, og han har følgende kommentar:

– Det er menneskelig å gjøre en feil. Her har jeg gjort en feil, og jeg tar læring av måten jeg har kommunisert på. Den er ikke slik jeg ønsker den skal være.