Regjeringen: Mulla Krekar kan reise til Italia

foto