Paraglider krasjet i nærheten av Loen Skylift

foto