Oppkalt etter Ibsen – men gir barn og unge samtidslitteratur