Breivik sier ja til ny vurdering av sin psykiske tilstand