Sunnmørsposten har spurt planleggingsleder Rolf Arne Hamre i Statens vegvesen om hvordan det ligger an.

– Kan du bekrefte offisielt at det kan bli 50 kilometer med tunnel fra Ålesund til Molde, og har dere kommet nærmere valg av trasé fra Digernes til Vik i Vestnes?

– Vi jobber med konseptvalgutredelsen nå. I verste fall kan det bli over 50 kilometer med tunnel mellom Molde og Ålesund (Breivika). Først må alternativ velges og deretter må det utarbeides kommunedelplaner. Først om noen år vil vi vite hvor mange kilometer tunnel det vil bli, bekrefter Hamre i en SMS.

Ifølge Hamre er det ikke tvil om at det blir mange kilometer i tunnel med valg av en vegstandard med fartsgrense på 110 km/t. Terrenget vårt passer rett og slett ikke for slike veier, forklarer han.

Hele strekningen blir ikke klar samtidig

Debatten har rast på Vestnes etter at det ble klart at ny E39 kan måtte gå på gammel fylkesveg over Åsbygda og Furland i Vestnes en stund etter at selve fjordkryssinga mellom Vik i Vestnes og Julbøen i Molde er ferdig.

Årsaken er at strekningen Digernes - Vik ikke kommer til å bli med i første del av neste Nasjonale transportplan (NTP). Statens vegvesen utreder Ørskogfjellet (K2) og Svartløkvatnet (K3).

Her kan du se det på et illustrasjonskart.

foto
Mellom Digernes og Vik i Vestnes kommune vurderer Vegvesenet Ørskogfjellet (K2) og Svartløkvatnet (K3). Du kan se større kart i karusellen over. Foto: STATENS VEGVESEN

Konseptvalgsutredningen (KVU) til Statens vegvesen for denne delen blir ikke klar før jul.

Planleggingsleder Hamre har opplyst at Vegvesenet skal bygge sammenhengende gang- og sykkelvei fra Furneskrysset til Vik, i tillegg til andre trafikksikkerhetstiltak. Det har også vært en debatt rundt at det ikke blir full stamveistandard opp mot 8,5-9 meter på vegen, selv om både trafikken fra Ålesund og Tresfjordbrua kan måtte gå over Åsbygda.

Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen mener det vil bli bra vegstandard etter utbedringstiltakene med å sanere avkjørsler og egen GS-veg.

Enkelte har uttrykt skepsis til det som kan bli en stor trafikkøkning over Åsbygda og Furland.

NRK skriver i dag at 184 innbyggere i Vestnes har skrevet under på at kommunestyret må stille krav om at vegen mellom Digerneset i Skodje og Vik i Vestnes må komme på plass samtidig med resten av Møreaksen. Det kan bli opp mot 7300 biler per dag på fylkesvegen, og kravet er at Vestnes kommunestyre må gjøre om sitt vedtak fra oktober.

Kan ta tid før man sparer mye

I dag tar det om lag 45 minutter fra rundkjøringa på Moa til Furneskrysset i Vestnes. Statens vegvesen har videre hevdet at det vil ta 28 minutter fra Furneskrysset til Fannestrandvegen i Molde etter at fjordkryssinga er på plass. Med dagens hovedvei fra Moa, før Digernes - Vik står klar, blir det tilsynelatende få minutter å spare.

I dag, med ferje: 47 minutter fra Moa til Furneset ferjekai. Overfartstid med ferje til Molde er estimert til 35 minutter, ifølge Fjord1. Totalt: 82 minutter. (NB: Vi har ikke regnet med ventetid i ferjekø eller på ferja, eller at ferjene i seg selv kan være forsinket).

Etter fjordkryssinga står klar: 45 minutter fra Moa til Furneskrysset. 28 minutter videre fra Furneskrysset til Fannestrandvegen i Molde. Totalt: 73 minutter.

Over 30 milliarder totalt

I første omgang håper Vegvesenet å få fjordkrysningsprosjektet med i NTP til våren. Ifølge prosjektleder Harald Inge Johnsen kan Vestnes – Molde stå ferdig om 5-6 år fra byggestart.

– Siste offentlige anslag var en kostnad på 16 milliarder, pluss minus 25 prosent. Nye tall er til kvalitetssikring, påpekte Johnsen i oktober. Han la til at dette var positive tall.