Mulig koronautbrudd på Ringerike sykehus utredes – fire ansatte smittet

foto