Sjøfartsdirektoratet gir unntak for Boreal-ferjer når det gjelder liv og helse