Opplevde nestenulykke: – Eg vart kvalm av heile hendinga