Det sier Kjetil Strand, avdelingsdirektør i Staten vegvesen Region Midt.

– Fagetatene har allerede starta arbeidet med å forberede rulleringen av Nasjonal transportplan. I en slik situasjon er det uheldig å samtidig jobbe med en utredning av en alternativ fjordkryssing, sier Strand.

– De skaper en usikkerhet rundt de beslutningene som er tatt, påpeker han.

Om det blir en ny utredning avhenger både av at fylkestinget i juni faktisk ber om det, for så at Samferdselsdepartementet vedtar det. Alternativet er at fylket selv betaler for utredningen.

– Strekningen Molde-Ålesund ligger i dag inne i transportplanen. Vår største bekymring er at den ikke er fullfinansiert. Vi vil arbeide for å få det på plass i forbindelse med rulleringen av planen, sier Strand.

Ny plan 2021

Stortinget skal vedta rulleringen våren 2021. Dermed har en ikke all verdens tid med å få utredet Romsdalsaksen. Stortinget har vedtatt at hele strekningen Molde–Ålesund skal bygges ut. Det er prioritert åtte milliarder i perioden 2024 til 2029.

Strand anslår at en utredning av Romsdalsaksen vil ta fra ett til to år.

– Det avhenger litt av hvilket nivå en ønsker på utredningen. En KVU tar normalt ett til to år. Men en slik utredning blir normalt fulgt opp av en kontrollutredning i regi av Finansdepartementet. Hvor lang tid det tar avhenger derfor av hvilken type utredning en ønsker, påpeker han.

– Skal man ha et grunnlag som kan sammenlignes direkte med Møreaksen kan det ta ytterligere fem år. Vi må blant annet ta vind- og strømmålinger over flere år. Derfor er det viktig at de som ønsker en utredning er tydelige på hva de ønsker, sier Strand.

Han viser til at valget av Møreaksen hang sammen med at det fra Samferdselsdepartementet var lagt til grunn sterke føringer på bygging av en felles bo- og arbeidsmarkedsregion for Ålesund og Molde. Da veier kjøretiden tungt.

– Med utgangspunkt i Bolsønes-området i Molde har vi beregnet at kjøretiden mellom byene over Romsdalsaksen vil være mer enn et kvarter lengre enn via Møreaksen, sier Strand.