Rønneberg-barn på plass da Tungtvannskjelleren åpna

foto