Selger Dronning Sonjas plass til 12 millioner kroner