Nav kan ha nektet sykepenger til sykmeldte som skulle hatt det