I sin første tale som ny leder i SV gikk Kirsti Bergstø søndag hardt ut mot rike bedriftseiere som flyttet formuene sine ut av Norge. Spesielt en uttalelse der hun ba Aker-eier Kjell Inge Røkke om ryke reise vakte oppsikt, og reaksjoner fra flere andre partier på Stortinget.

Også et utsagn om at man må øke de offentlige ytelsene og gå bort fra den de såkalte arbeidslinjen, at det skal lønne seg mer å stå i arbeid enn å motta offentlige ytelser, har vekket reaksjoner.

– Hun gikk til angrep på både de som skaper arbeidsplasser og verdier og hun gikk til angrep på arbeidslinjen som vi er helt avhengig av for at samfunnet skal gå rundt, sier leder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet.

– Med Bergstø sin linje vil vi alle bli fattigere, sier Listhaug.