– Jeg er blitt diskriminert hele livet fordi jeg er kvinne, nå diskrimineres jeg for alderen