Torskefiske forbudt fra kysten av Telemark til svenskegrensa

foto