Søreide arrangerte «prøvehøringer» for etatssjefer