Eksperter mener Øygard burde vært i varetekt

foto