Stoltenberg: – Wesenlund maktet å gjøre de små store