Forskning på barnekreft taper for det meste kampen om forskningsmidlene, og norske barnekreftleger mangler ressurser til å delta i forskningssamarbeid. Det viser en rapport utarbeidet av blant annet norske barnekreftleger med støtte fra Barnekreftforeningen.

På bakgrunn av utredningen mener gruppen at Helse og- omsorgsdepartementet bør gi føringer til helseforetakene om å prioritere barnekreftforskning.

Gjør som flere enn 25.000 andre lik smp.no på Facebook

– Disse midlene går dels gjennom de regionale helseforetakene og dels gjennom Norges forskningsråd. Forskningsmidler får man tildelt etter gode søknader. Vi ønsker ikke å øremerke ut ifra enkelte diagnosegrupper eller diagnoser, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) til NRK.

Les flere nyheter her