Krever bedre kontroll med Nordøyveg-milliardene

foto
Fylkestinget ber om langt tettere oppfølging av den økonomiske utviklingen i forbindelse med byggingen av Nordøyvegen. Foto: Statens vegvesen