Kontrollvirksomheten på grensen til Finland skjerpes