Tirsdag ble det klart at Farstad trekker seg som styremedlem i SolstadFarstad. Den mangeårige Farstad-generalen trakk seg på dagen.

– Det har blitt en for stor belastning for meg å se hvordan forholdet mellom Skudeneshavn og Ålesund har utviklet seg. Ålesund er jo nærmest radert ut, fortalte Farstad til E24.no.

Vil ha Farstad-navnet fjernet

I dagens utgave av Finansavisen kommer det fram at Sverre Andreas Farstad er så skuffet over veien SolstadFarstad-eventyret har tatt at han har bedt selskapet om å fjerne Farstad-navnet fra rederinavnet.

– Det var enighet om at det nye selskapet skulle hete SolstadFarstad. Men slik utviklingen har vært, er dette i dag for alle praktiske formål et rent Solstad-rederi. Derfor har jeg bedt om at selskapet fjerner Farstad fra navnet, sier han til Finansavisen.

Tirsdag uttalte Farstad til E24 at han ble lovet at ankerhåndtering skulle bli drevet fra Ålesund, som også skulle ta hånd om oppfølgingen av Australia og Brasil.

Men det blir i dag drevet fra Skudeneshavn. Det var disse løftene som fikk Farstad til å stemme for fusjonen, og bidro med ny egenkapital.

– Jeg gikk inn med penger nettopp for å støtte opp om Ålesund, sier han til E24.

Slår tilbake

Overfor Dagens Næringsliv (bak betalingsmur) slår nå styreleder Terje Vareberg tilbake på alle påstander om avtalebrudd knyttet til Ålesund-akitiviteten.

- Jeg kjenner ikke til løfter mellom eierne eller hvilke diskusjoner de har hatt. Men et styre representerer alle eierne. Dette er et børsnotert selskap, og da må en sikre likebehandling av aksjonærene. Et styre kan ikke ta utenforliggende hensyn uten at det foreligger et generalforsamlingsvedtak, sier Vareberg til avisen.Han er klar på at organiseringen av det nye selskapet kun kan ha ett mål for øye: Å finne en mest mulig kostnadseffektiv driftsmodell.Vareberg sier dessuten at det er helt nytt for ham at Sverre Andreas Farstad ønsker å stryke familienavnet fra SolstadFarstad.

- Jeg fikk en mail fra ham i går om at han ønsket å tre ut av styret med umiddelbar virkning. Da ba han også om at Farstad-navnet fjernes. Vi får ta stilling til det når vi har neste styremøte. Det er ingen stor sak, sier Vareberg.

foto
Terje Vareberg kjenner seg ikke igjen i påstandene til Sverre Andreas Farstad.