Mjølkebilen nektar å køyre på rasveg

foto
Illustrasjon Foto: Terje Engås