Politiet: – Svært krevende kjøreforhold over Ørskogfjellet