– Å være tenåring er ikke en psykisk lidelse. Det er normalt å være sint og lei seg i puberteten. Fokus på normalisering og «psykologisk førstehjelpskurs» kan hjelpe mye, både for elever og foresatte, mener Therese Wennevold og Helen Storøy Ulvund, foreldrerepresentanter ved Ellingsøy barne- og ungdomsskole.

De jobber henholdsvis som lærer på videregående og som helsefagarbeider innen psykisk helsevern.

Kurses i psykisk helse

Gjennom Samarbeidsutvalget ved skolen har foreldrene bidratt til å sette psykiske lidelser på timeplanen dette skoleåret.

Blant annet blir det arrangert temakvelder og kurs om psykisk helse, for både foreldre, elever og ansatte. Dette med hjelp av Ressursbasen i Ålesund kommune, et tverrfaglig team i virksomhet for barn og familie.

– Vi har ei veldig flink helsesøster her på skolen, som også foreldrene benytter seg av for råd og veiledning. Men vi skulle gjerne hatt henne her mye mer, sier foreldrene. De opplever at skolen, deriblant sosiallærer, også gjør så godt de kan.

– Det er viktig at også vi foreldre bryr oss om de unges psykiske helse, og da ikke bare om våre egne, sier Wennevold og Ulvund.

Mer angst og depresjon

Rektor Camilla Lorgen Viddal sier at psykiske plager som angst og depresjon er mye mer utbredt blant elevene nå, enn da hun begynte som lærer i ungdomsskolen for 15 år siden.

Viddal er en av flere rektorer i Ålesund som beskriver en skolehverdag der stadig flere elever sliter psykisk – og der blant annet mer tid til helsesøster på skolen er sterkt ønskelig.

I dag er helsesøster til stede en dag i uken, på en skole med til sammen 247 elever fra første til tiende klassetrinn.

– For elevene er det viktig å ha helsesøster som en trygg person å prate med, om ting som det kan være vanskelig for elevene å ta opp med foreldrene eller læreren, sier Viddal.

Ifølge Viddal er helsesøster også viktig for å oppdage saker som må henvises videre i hjelpetjenesten.