Vitner: – Butler stjal papirer paven ville tilintetgjøre