EOS-utvalget inspiserte E-tjenestens hovedkvarter

foto