Ingen alvorlege skader - familien takkar dei som hjalp til