Etterspørsel etter olje og gass kombinert med skyhøye priser ga i fjor det SSB betegner som et eksepsjonelt overskudd for handelsbalansen i 2022.

Men også rente- og stønadsbalansen styrket seg også overfor utlandet og bidro til at driftsbalanseoverskuddet nesten tredoblet seg sammenlignet med 2021.

– Økningen i overskuddet på handelsbalansen var på 190 prosent og overskuddet var av samme størrelsesorden som samlet norsk import, sier seksjonssjef for Nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten.

Økt prisvekst i Norge og blant våre handelspartnere medførte at vi både importere og eksporterte for mer enn tidligere, men samlet prisvekst var høyere for eksport enn for import. Dermed tippet handelsbalansen i Norges favør, med et styrket bytteforhold overfor utlandet og et større overskudd.

Norske kroner svekket seg med 4 prosent gjennom 2022 målt ved den importveide valutakursindeksen, noe som bidro til å trekke opp verdien av import målt i norske kroner.