– Mange trenger en anerkjennelse av at dette er reelle plager