Vegen til egen bolig: Etter 15 visninger er Daniel i mål