WMO: Konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren fortsetter å stige

foto