Troms og Finnmark innfører hjemmeskole på alle videregående skoler i minst to uker fremover

foto