- Å høyre historiene bak tala er sterkt og viktig

foto
Rune Nilsen er bekymra om dagen. Ikkje nødvendigvis mest for seg sjølv, men til dømes for dei andre i NITO ved Ulstein og den maritime næringa generelt. Skjer det ikkje noko med næringa trur Nilsen det kan få store konsekvensar for samfunna langs heile kysten. Foto: Einar Orten Trovåg