Oslo-tiltakene kan måtte bli skjerpet, mener helseministeren

foto