Storstilt bloddonasjon til sikkerhetsstyrker på gang i Etiopia

foto