Det opplyser selskapene i børsmeldinger mandag morgen.

– En fusjon mellom Salmar og NRS er fornuftig. Vi slår nå sammen sterke lag som utgjør den beste havbrukskompetansen i Norge, sier styreleder Leif Inge Nordhammer i Salmar.

– En sammenslåing av NRS og Salmar har solid industriell forankring, samtidig som det er en god løsning for aksjonærene i NRS, sier styreleder Paal E. Johnsen i NRS.

Maktkamp i bransjen

Ifølge E24 innebærer oppkjøpet at brikkene i maktkampen i oppdrettsbransjen er i ferd med å falle på plass.

Tidligere i år fikk Salmar kjøpe en majoritetsandel av oppdrettsselskapet – etter en konflikt mellom eierne. I praksis ga det dem ifølge E24 kontroll over både Norway Royal Salmon (NRS) og øvrige selskaper i porteføljen til NTS.

Fusjonen forutsetter blant annet at NRS overtar selskapet Salmonor i forkant.

I løpet av tredje kvartal

Ifølge børsmeldingene legger sammenslåingen til rette for en bedre utnyttelse av kapasiteten. Begge selskapene har aktiviteter både i Norge og i Vestfjordene på Island, samt havbruk offshore.

Fusjonen skal godkjennes av selskapenes generalforsamlinger, og den forutsetter også godkjenning fra konkurransemyndigheter og andre relevante myndigheter. Det ventes at den gjennomføres i løpet av tredje kvartal i år.

Klokken 10 hadde Salmar-aksjen steget med 0,65 prosent til 697 kroner på Oslo Børs, mens NRS-aksjen hadde steget 3 med prosent til 257 kroner. NTS-aksjen hadde falt med 2,8 prosent til 120 kroner.