19 straffesaker i kø til Høgsterett på grunn av advokatstreik – framleis inga løysing