Ansatt har saksøkt Ålesund kyrkjelege fellesråd

foto