Av: Torbjørn Eidhammer

Røykutvikling i fengselet – under kontroll