Av: Tarjei Engeset Ofstad

Totalt tre i isolasjon og 27 i karantene i Sula