Innbyggerne i Oslo kan velge vaksinetype mot korona

foto