Klagestorm etter at eigedomsskatten vart sendt ut på nynorsk

foto
I desember vart det vedteke at nye Ålesund skal vere ein nynorskkommune. Ikkje alle er like nøgde med det. Foto: Staale Wattø