US Navy bistår etter angivelig angrep mot tankskip