Norsk tankskip i brann etter angivelig angrep i Omanbukta