Det nye undervisningsrommet ved Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund - Newton-rommet, får fem millioner kroner i støtte fra Sparebanken Møre. Det ble klart under Børs og Bacalao-arrangement, onsdag ettermiddag.

- Fremtida vår ligger i hendene på de unge og vi ser at realfagskompetanse blir viktigere og viktigere innen stadig flere fagområder, heter det fra Trond Nydal om bakgrunnen for tildelinga, i ei pressemelding. Nydal er banksjef for divisjon personmarked.

- Målsetninga med å etablere et slikt rom er å øke interessa for realfag blant barn og unge. En ny og moderne undervisningsarena vil gi barn og ungdom en morsom og interessant opplevelse av realfag tidlig i utdannelsesløpet sitt, fortsetter han.

Newton-rommet skal etableres i byggetrinn 2 ved kompetansesenteret. Planen er ferdigstillelse i løpet av 2017, prøvedrift første halvår av 2018 og full drift fra skolestart høsten 2018.

Newton-rom er et praktisk, spennende innreda og teknologisk velutstyrt undervisningsrom med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. Målgruppa er barn og unge gjennom læreplanbasert undervisning i skoletida, og det finnes i dag rundt 30 slik Newton-rom i Norge - alle selveide, selvdrevne enheter.

Tildelinga er ei av de største enkelt-tildelingene banken har gjort i nyere tid.

Trond Nydal, banksjef for divisjon personmarked i Sparebanken Møre sammen med informasjon og samfunnskontakt Linda Rafteseth Grimstad. FOTO: STAALE WATTØ