Mange utlendinger om bord i kapret egyptisk fly

foto