Reagan-auksjon innbrakte 48 millioner kroner

foto